Esther Perel: Eros v ujetništvu

Ob številnih ameriških piscih knjig za osebno rast je Esther Perel, po rodu Belgijka, ki je študirala v Izraelu, kot sveža studenčnica v primerjavi z … destilirano vodo. Spodbuja nas k razmišljanju, k dvomu o ustaljenih predstavah in predsodkih. Obenem pa je zaradi radoživosti in vitalnosti, ki žarita iz njenega pisanja, tale knjiga nadvse primerno branje za počitniški čas. Ni pomembno, ali ste v zvezi ali ne, mladi ali stari – če vas je kadarkoli v življenju zanimala erotika, vam knjigo toplo priporočam.

Vsakdo, ki je kdaj bil v zvezi, se je bolj ali manj zavestno spraševal, kako ohraniti dve njeni nadvse ključni prvini: občutek varnosti in občutek živosti. In o iskanju (ter mnogih najdenjih) dragocenega ravnotežja med tem dvojim pripoveduje Eros v ujetništvu.

Poleg Estherinih razmišljanj, ki jih – mimogrede, a ne nepomembno – krasi lep jezik, poln prispodob, nam problematika toliko bolj živo stopi pred oči zaradi številnih zgodb med seboj zelo različnih parov, s katerimi je delala v svoji zasebni praksi.