S spoznanjem sebe in zvestobo sebi
lahko izboljšamo svet.
(Gretchen Rubin)